Bình Phước vào top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất nước

Tỉnh thu hút 16 dự án FDI với số vốn 632 triệu USD trong sáu tháng đầu năm, tăng hơn 12 lần về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 200% kế hoạch cả năm.

Riêng tháng 5, tỉnh đã cấp phép cho một dự án đầu tư quy mô lớn với số vốn 500 triệu USD, ngành nghề sản xuất lốp xe radial bán thép và lốp radial toàn thép cho ô tô và các loại xe khác.

Hiện, tỉnh thu hút 378 dự án FDI với tổng số vốn hơn 4 tỷ USD. Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh chủ yếu tập trung các ngành sản xuất, chế tạo linh kiện điện tử, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các ngành quần áo, dệt may, giày dép, gỗ...

Nhờ chủ động chuẩn bị hạ tầng công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối, cùng với việc thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương, đã giúp tỉnh tạo "đột phá" trong thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm.

Để đón đầu xu hướng phát triển công nghiệp trong thời gian tới, Bình Phước đã ban hành "Đề án phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030". Tỉnh cũng đã kiến nghị trung ương bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để làm cơ sở phát triển đất công nghiệp giai đoạn 2021-2030 với diện tích hơn 16.400 ha đất khu công nghiệp, hơn 1.800 ha đất cụm công nghiệp và hơn 25.800 ha đất phát triển khu kinh tế.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh ước đạt 7,27%. Đây là mức tăng cao nhất so với vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 so với cả nước. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp quý II đạt 8,85%, cho thấy ngành công nghiệp của tỉnh có sự phục hồi nhanh trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước.