Hàng hóa đổ về cụm cảng Cái Mép -Thị Vải nhiều hơn

Cụ thể, tỷ trọng hàng hóa qua của cảng biển TP.Hồ Chí Minh từ năm 2015 giảm từ 61,8% xuống còn 55,1% trong năm 2022; riêng hàng container giảm từ 76,3% xuống còn 46,7%. Trong khi đó, tỷ trọng hàng hóa qua CM-TV từ năm 2015 đã tăng từ 31,7% lên 36,6% trong năm 2022; riêng container tăng từ 19,3% lên 48,2%. 

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, hàng hóa đã có dịch chuyển theo hướng tích cực từ giữa các cảng biển TP.Hồ Chí Minh và CM-TV là nhờ Bộ GT-VT đã thực hiện các giải pháp về giá dịch vụ, phí và lệ phí hàng hải đã góp phần quan trọng trong việc thu hút hàng hóa đến cảng đặc biệt đối với CM-TV. Tăng trưởng hàng hóa tại CM-TV 5 năm qua cũng đạt ở mức cao 15,5%.

Cảng biển TP.Hồ Chí Minh và CM-TV đều thuộc nhóm cảng biển số 4, nhóm được đánh giá phát triển mạnh nhất cả nước, chiếm đến 43% tổng lượng hàng thông qua hệ thống cảng biển cả nước.