Kinh tế Bình Phước tăng trưởng vượt kế hoạch

Thứ tư, 07/12/2022  |  Tin tức, Tin thị trường

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X khai mạc ngày 8/12, UBND tỉnh cho biết tăng trưởng kinh tế năm 2022 của tỉnh đạt 9,1%, vượt kế hoạch 2%.

Thu ngân sách đạt 119%

Theo đó, ngành nông lâm thủy sản tăng 2,6%; ngành công nghiệp xây dựng tăng 16,2% (công nghiệp tăng 18,7%), dịch vụ tăng 8,7%; kinh tế số chiếm tỷ trọng 5%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,1 triệu đồng (tương đương 3.550 USD), tăng 11,6% so với năm 2021.

Đặc biệt, năm 2022, thu ngân sách của Bình Phước đạt 14.535 tỷ đồng, bằng 119% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 102% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và tăng 6% so với năm 2021.

Xuất khẩu hồi phục mạnh mẽ

Theo UBND tỉnh Bình Phước, năm 2022 xuất khẩu của tỉnh phục hồi mạnh mẽ, đạt 3,85 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu đạt 2,15 tỷ USD, tăng 2,8%. Như vậy, năm 2022, Bình Phước xuất siêu 1,7 tỷ USD.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn nhờ chủ động tiếp cận được nguồn nguyên liệu. Do đó, không bị đứt gầy chuỗi cung ứng nên sản xuất hàng xuất khẩu đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu, đáp ứng tốt theo đơn hàng của các đối tác.

Sản xuất công nghiệp tăng 23% so với 2021

Sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh và tăng mạnh so với năm trước. Các doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi mô hình, thay đổi chiến lược, ứng phó linh hoạt, liên kết với các đối tác nhằm mở rộng sản xuất, đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững.

Chính vì vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp của Bình Phước tăng 23% so với năm 2021; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực, dẫn dắt nền kinh tế của tỉnh với mức tăng 23,5%.

Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với cơ cấu lại và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất. Chăn nuôi ngày càng khẳng định được vị thế và phát triển mạnh mẽ theo quy hoạch và định hướng.

Kinh tế Bình Phước tăng trưởng vượt kế hoạch

Kinh tế Bình Phước tăng trưởng vượt kế hoạch

Đặt mục tiêu GRDP năm 2023 tăng 8%

Năm 2023, UBND tỉnh Bình Phước đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Theo đó, tập trung đẩy mạnh triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường...

Bình Phước đặt mục tiêu GRDP năm 2023 tăng 8% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu 4,1 tỷ USD, tăng 7,8%; thu ngân sách 16.130 tỷ đồng, tăng 11%; thu nhập bình quân đầu người 93,5 triệu đồng, tăng 9,9% so với năm 2022...

Theo Bnews