Quyết liệt xây dựng thuế BĐS

Thứ hai, 04/07/2022  |  Tin tức, Tin thị trường

Ban hành Luật thuế BĐS hợp lý là nhiệm vụ tối quan trọng được đặt ra, vấn đề còn lại là thống nhất ý chí trong bộ máy Nhà nước để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Trên đường phát triển mạnh, nhưng từ 2018 thị trường BĐS lại gặp những trắc trở pháp lý. Phân khúc BĐS du lịch thì lửng lơ trong trạng thái không có khung pháp luật, kiểu như trạng thái “không trọng lượng”. Phân khúc nhà ở giá thấp cũng dừng lại do nguồn tín dụng ưu đãi đã kết thúc. Thị trường nhà ở lại quay về nếp cũ, cung giá cao lớn vì cầu đầu cơ lớn. Cầu nhà ở giá thấp là cầu thật cũng rất lớn nhưng cung thì quá nhỏ.

Từ 2020, Covid-19 đã tác động mạnh vào Việt Nam làm cho cầu kinh doanh BĐS kiếm lời tăng cao, nhưng cung gần như khép lại do chồng chéo và khoảng trống pháp luật làm cho các dự án đầu tư nhà ở không thể phê duyệt, “gác ngòi bút thẩm quyền” là an toàn nhất. Thị trường rơi vào cảnh cung quá thấp mà cầu quá cao. Từ đó giá nhà ở lại sốt cao, nhiều nơi nhà đất ở đã tăng khoảng 1,5 lần.

Trạng thái “không trọng lượng” của thị trường BĐS

Từ 2003, nhìn lại có thể thấy thị trường BĐS nhà ở nước ta không bền vững, chu kỳ nóng - lạnh khá ngắn, cung thật hướng tới cầu đầu cơ là chính, cầu thật lại không đủ khả năng tiếp cận nguồn cung. Đầu cơ, tích trữ tiền vào nhà ở khá dễ dàng vì thuế chỉ như chi phí tượng trưng. Bong bóng BĐS cứ lớn dần, không bị nổ vì sắp nổ lại được “cứu”.

Quyết liệt xây dựng thuế BĐS Quyết liệt xây dựng thuế BĐS

Ngày 31/10/2012, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Nghị quyết này đã đưa ra chủ trương ban hành thuế BĐS với các nội dung: (1) thuế là công cụ điều tiết thị trường và là nguồn thu ngân sách ổn định; (2) sắc thuế BĐS đánh cả vào đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) thu thuế lũy tiến đối với các dự án để đất hoang, không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; (4) người có nhiều nhà đất, bỏ hoang đất, chậm đưa đất vào sử dụng chịu mức thuế cao hơn.

Nghị quyết của Đảng rõ ràng như trên trình bày, nhưng suốt từ 2012 đến nay vẫn chưa ban hành được thuế BĐS sau rất nhiều lần được Bộ Tài chính đề xuất, khi thì nâng tỷ suất thuế, khi thì đánh thuế cao vào người có nhiều nhà đất, khi thì đánh thuế cao từ ngôi nhà thứ 2 trở đi, và gần đây nhất là nghiên cứu cấu trúc Luật thuế tài sản…

Xây dựng thuế BĐS – Nhiệm vụ quan trọng

Ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Quyết liệt xây dựng thuế BĐS Quyết liệt xây dựng thuế BĐS

Nghị quyết số 18-NQ/TW cũng nhấn mạnh nhiệm vụ ban hành sắc thuế BĐS với nội dung cụ thể hơn, chủ yếu bao gồm: Rà soát và xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam và tạo lộ trình hợp lý; đánh thuế cao vào người có nhiều đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm đưa đất vào sử dụng, bỏ đất hoang; ưu đãi thuế đối với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và người dân tại các địa phương thực hiện nhiệm vụ an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ rừng tự nhiên.

Ban hành Luật thuế BĐS hợp lý là nhiệm vụ tối quan trọng được đặt ra. Vấn đề lúc này là thống nhất ý chí trong bộ máy Nhà nước để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, không lặp lại tình trạng 10 năm qua “phớt lờ” chính sách thuế BĐS đã đặt ra trong Nghị quyết số 19-NQ/TW.

 

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm một số bài viết sau: