Thủ tướng đồng ý cho Bình Dương làm trục thoát nước cả vùng Đông Nam Bộ

Công văn nêu, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị Thủ tướng chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn Bình Dương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Chấp thuận UBND tỉnh Bình Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 81 ha đất trồng cây lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai tại TP Tân Uyên (Bình Dương) như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Bình Dương được giao tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án, hiện trạng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm thống nhất hồ sơ và thực địa, tiêu chí đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ, chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Được biết, Dự án Nạo vét, gia cố suối Cái có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Cụ thể, nạo vét, mở rộng gia cố và xây dựng các công trình hoàn thiện gồm: Tuyến suối Cái nhánh chính (ra cầu Tổng Bảng): Chiều dài khoảng 14.500 m, từ cầu Thợ Ụt (K0+000) theo hướng cầu Tổng Bảng đến K14+500 (sông Đồng Nai). Tuyến suối Cái nhánh phụ (ra cầu Bà Kiên): Chiều dài khoảng 4.700 m, bắt đầu từ K11+250 trên tuyến suối Cái chính theo hướng cầu Bà Kiên đến K4+700 (sông Đồng Nai). Đất đào được tận dụng để đắp bờ; đường giao thông dọc kênh và vỉa hè, cây xanh giáp bờ kênh, khu dân cư.

Công trình trên kênh: Giữ nguyên các cầu hiện trạng (Thợ Ụt, Bến Sắn, Khánh Vân, Tổng Bảng), nạo vét tối đa kênh hiện trạng dưới cầu, xây dựng cống qua đường hai bên đầu cầu. Đầu tư các cống băng qua đường để kết nối vào các tuyến suối.

Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng hơn 187 ha, trong đó đất sông rạch hơn 40 ha. Tổng số hộ giải tỏa trắng khoảng 92 hộ; dự kiến bố trí tái định cư vào các khu tái định cư trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

Nói về dự án này, Chủ tịch UBND TP Tân Uyên Đoàn Hồng Tươi cho biết: “Trước đó, từ 2006, địa phương đã đánh giá sự cần thiết phải tạo ra trục thoát nước lớn nhằm chống ngập úng. Thời điểm đó, dự tính nếu nạo vét cả trục thoát nước Suối Cái, sẽ cần kinh phí trên 2.000 tỷ đồng, nhưng lúc đó tỉnh chưa đủ điều kiện.

Đến nay, khi được Trung ương ủng hộ, địa phương đang triển khai, đồng thời đang xây dựng cầu Bạch Đằng 2 băng sông Đồng Nai nối Bình Dương và Đồng Nai. Chúng tôi ước ao mở được trục thoát nước Suối Cái, đây là hệ thống thoát nước rộng chưa từng có, thu được cả miền Đông Nam Bộ".